ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БОТЕВГРАД ОРГАНИЗИРА ОБЩА ТРУДОВА БОРСА

На 21.06.2017г. (сряда) от 10.00 часа
в мултифункционалната зала на
Народно читалище „Тодор Пеев 1871”
в гр. Етрополе

Основна цел на борсата е осъществяване на контакти и обмяна на информация между търсещи работа лица и работодатели, както и възможност за директен подбор от страна на работодателите.
Повече информация може да получите от трудовите посредници в дирекцията в Ботевград и филиала в гр.Етрополе.

Телефони за контакт: 0723 / 60-162 за Ботевград и 0720 / 62-095 за Етрополе 
Топ новини