ОДОБРЕНИ РАБОТОДАТЕЛИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ЗАЕТОСТ ПО МЯРКА ОТ ЗНЗ

Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград уведомява кандидат-работодателите, подали заявки за участие в насърчителна мярка за заетост от ЗНЗ, че Съветът за сътрудничество на своето заседание проведено на 25.07.2017г. одобри предоставянето на финансови средства по мярката на следните работодатели:


По чл.51, ал.1 от ЗНЗ – за 5 работни места

ЕТ „ПАВЛИНА ИВАНОВА” - 1 раб.м.

„ТРИ ЗВЕЗДИ-З” ЕООД - 2 раб.м.

ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛ
НЕВЕНА ПЕТРОВА БАЛЪКОВА - 1 раб.м.

ЕТ „ПЕТЯ ИВАНОВА-ИНГИЛИЗ” - 1 раб.м.


По чл.51, ал.2 от ЗНЗ – за 1 работно място

ЕТ „ГАБРИЕЛ ПАВЛОВ-2012” - 1 раб.м.