ВЪЗМОЖНОСТ ЗА РАБОТА В ИСПАНИЯ

Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград уведомява интересуващите се от работа в чужбина, че започва набиране на кандидатки за бране на ягоди и боровинки в Испания.

Изисквания: Кандидатките е необходимо да са жени на възраст между 18 и 45 години, с опит в селското стопанство.
- Образование: основно образование
- Опит: да могат да работят селскостопански дейности
- Езиковия умения: не се изискват
Заплащане: Брутна заплата 40.15 €/ден, съгласно КТД за селското стопанство на провинция Уелва.
Месторабота: Финка Валдемолинес, община Лепе, Уелва.
Начална дата за започване: 19 февруари 2018г.
Работно време: съгласно колективния трудов договор за селското стопанство за провинция Уелва – 6ч. 30мин. плюс извънредни часове.
Настаняване: жилището се осигурява безплатно от работодателя, ако работникът остане до края на кампанията.
Храна: Заплаща се от работника. Работодателя организира транспорт до Лепе, където има няколко супермаркети.
Пътни разходи до страната: Пътуването до Испания и обратно се организира от работодателя и се заплаща от работника.
Необходими документи: Идентификационен номер (NIE), ако има от предишна работа в Испания и телефон за контакт с работника.
Крайна дата за кандидатстване в ДБТ-Ботевград: 22 януари 2018г.

Повече информация може да се получи на място в дирекцията в гр.Ботевград, както и по телефон: 0723/60-162. 
Топ новини