Дирекция

Насърчаване на териториалната мобилност:
- за ежедневни транспортни разходи от и до местоработата - до 50% от действително направените разходи за период до 6 месеца, необходим е сключен трудов договор за поне 6-месечна заетост;
- транспортни разходи за представяне пред работодател - еднократно (до 102 лв.) (чл. 42, ал.2 от ЗНЗ)
Общо по мярката - 523 лева

Насърчаване на безработни лица, включително младежи от специализирани институции
или ползващи социални услуги в общността от резидентен тип, завършили
образованието и, за наемане на работа в населено място отстоящо на повече от 50 км от населеното място по настоящ адрес:
- за разходи за такси за детски ясли, детски градини, наем на жилище, такси за ползване на интернет - месечно до 200 лв. за период до 12 месеца (чл. 42, ал.3 от ЗНЗ) – общо 1000 леваЗаинтересованите лица могат да получат допълнителна информация в Дирекция "Бюро по труда", гр. Ботевград, пл. "Незнаен воин" №7, ет.4, стая №8, както и на телефон: 0723/60-161


Информация може да се получи и във филиалите към дирекцията в: гр. Етрополе и гр. Правец 
Топ новини

 За вас работодатели