Започва нов прием на заявления по проект

Агенцията по заетостта започва от 21 януари до 28 февруари нов разширен прием на заявления по проекта "Родители в заетост". Той е съфинансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 и подпомага родителите за по-доброто съвместяване на професионалния с личния живот. В същото време се дава възможност за заетост на безработни лица да полагат грижи за отглеждане на деца.
По време на новия прием право да подават заявления по проекта имат родители на деца от 0 до 12 години.
Те трябва да отговарят на следните условия:
• Родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, които имат осигурено работно място по трудово/служебно правоотношение или са самонаети/самоосигуряващи се лица, но към момента полагат грижа за децата си и не са се върнали на работа.
• Многодетни родители на деца от 0 до 12-годишна възраст, които са се върнали на работа, и децата посещават детски ясли/градини, както и училище.
• Право да кандидатстват имат и безработни, регистрирани в бюрата по труда, които са родители на деца от 0 до 5-годишна възраст, незаписани в детска ясла/градина, или многодетни родители на деца от 0 до 12 годишна възраст, посещаващи детски ясли/градини, както и училище.
Максималният срок за получаване на услугата "детегледач" е до 18 месеца или до навършване на пет или 12 години на детето.