Бюро по труда - Ботевград приема заявления за обучения

Бюрото по труда в гр. Ботевград и филиала в гр. Правец започват прием на заявления на безработни лица за включване в обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности.
Безработните лица, които искат да се обучат и да си намерят работа, могат да подадат заявления в бюрото по труда за обучение по следните професии:
- Работник в озеленяването – общо 65 лица (за общ. Ботевград);
- Готвач – общо 15 лица (за общ. Ботевград);
- Работник в хранително-вкусовата промишленост – общо 20 лица (10 лица за общ. Ботевград, 10 лица за общ. Правец);
- Хлебар-сладкар – общо 20 лица (за общ. Правец);
- Продавач-консултант – общо 60 лица (40 лица за общ. Ботевград, 20 лица за общ. Правец).
Участниците ще преминат и обучение за придобиване на ключови компетентности по:
- Работа в екип;
- Подобряване на екипната ефективност;
- Управление на промяната;
- Обществени и граждански компетентности.
Кандидатите трябва да са регистрирани в бюрото по труда лица, попадащи в една от следните групи:
 Безработни младежи до 29г.;
 Продължително безработни лица;
 Безработни лица над 50-годишна възраст;
 Безработни лица без професионална квалификация или с нетърсена на пазара на труда професионална квалификация;
 Безработни лица без професионална квалификация;
 Неактивни лица, желаещи да работят, в т.ч. обезкуражени лица;
 Безработни с трайни увреждания.

Курсовете ще се проведат в периода март 2019г. – юни 2019г., като първата група ще стартира от 25.03.2019г. По време на обучението на курсистите ще бъде изплащана стипендия в размер на 8 лв. за всеки присъствен ден, както и транспортни разходи в размер до 15 лв. за тези, които живеят в населено място извън градовете Ботевград и Правец.
Обученията са финансирани със средства от Държавния бюджет по проекти „Успешни ЗАЕДНО – ЗА Едно Достойно Ново Образование”, „Ние също можем-2-2019” и „Ново начало за работа”, реализирани от Агенцията по заетостта в партньорство с КНСБ-Конфедерация на независимите синдикати в България, ССИ-Съюз за стопанска инициатива и КРИБ-Конфедерация на работодателите и индустриалците в България. В рамките на проекта на минимум 40% от обучените лица ще бъде предложена работа по придобитата професия.