СЪОБЩЕНИЕ

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ОТ 07.05.2019г.

ФИЛИАЛ „ЕТРОПОЛЕ“ КЪМ ДБТ-БОТЕВГРАД

СЕ ПРЕМЕСТВА В НОВ ОФИС НА АДРЕС:

ГР. ЕТРОПОЛЕ,
БУЛ. „РУСКИ” №100, бл.1, вх.В, ет.2


Телефони за връзка: 0720/62095, 0882 824 846