СЪОБЩЕНИЕ

В периода 24 май 2019г. - 16 август 2019г. се провежда публична консултация сред всички граждани и заинтересовани организации относно тяхното мнение за дейностите, извършвани от Европейския съюз от 2014г. насам за насърчаване и подобряване на заетостта на младите хора.
Събраната информация ще бъде използвана за оценка на постигнатото през периода 2014-2018г.
Може да участвате в тази обществена консултация, като попълните онлайн въпросник, който може да намерите на следния адрес:
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2018-3876690/public-consultation_bg
Ако не можете да използвате онлайн въпросника, моля, пишете на следния електронен адрес:
Enrique.Garcia@ec.europa.eu
Въпросниците са достъпни на някои или всички официални езици на ЕС. Можете да изпращате вашите отговори на всеки официален език на ЕС.
ДБТ-Ботевград предварително благодари за участието и оказаното съдействие от Ваша страна.