За Дирекцията

ДИРЕКЦИЯ “БЮРО ПО ТРУДА” – БОТЕВГРАД Е КЛАСИРАНА НА ПЪРВО МЯСТО В СТРАНАТА ЗА НАЙ-ДОБРА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЯЛОСТНАТА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2015г.

Дирекция "Бюро по труда" – Ботевград е териториално звено на Агенцията по заетостта, което обслужва общините Ботевград, Етрополе и Правец.

Наши клиенти, на които предоставяме услуги, са търсещи работа лица и работодатели. Нашите услуги са безплатни.
В страницата може да намерите информация за:
♦ Свободните работни места в региона и тези в страната, както и оферти за работа в чужбина

♦ Условия и необходими документи за регистрация на търсещите работа лица

♦ Кандидатстване за ползване преференции при наемане на безработни лица

♦ Участие в програми и проекти за обучение и заетост

♦ Квалификационно и мотивационно обучение

♦ Нормативната уредба в областта на заетостта

♦ Данни за безработицата в региона

♦ Адресите за кореспонденция на:

Агенция по заетостта
Адрес: София 1000, бул. "Дондуков" № 3
Телефон: (+2) 980 87 19
Факс: (+2) 986 78 02
Е-mail: az@az.government.bg

Дирекция "Регионална служба по заетостта"
Адрес: София 1233, ул. "Софроний Врачански" № 104
Телефон: (+2) 931 04 14
Факс: (+2) 931 04 10
Е-mail: drsz-sofia@mbox.contact.bg