Невръчени решения за прекратена регистрация на безработни лица

СЪОБЩЕНИЕ