Групови форми за професионално ориентиране

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРУПОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

В БОТЕВГРАД – ЦЕНТЪР „РАБОТА”
06.06.2017г. - Информиране и консултиране на безработни лица без образование и с ниска квалификация за основни работодaтели в региона, информиране за обявени от тях СРМ и условията за наемане.
16.06.2017г. - Информационен ден с цел подпомагане трудовата интеграция на младежи с ниско образование и без квалификация.
22.06.2017г. - Информиране и консултиране на безработни лица за начините за ефективно представяне пред работодател.
27.06.2017г. - Информиране и консултиране на безработни лица без образование и с ниска квалификация за основни работодотели в региона, информиране за обявени от тях СРМ и условията за наемане.

ВЪВ ФИЛИАЛ ЕТРОПОЛЕ
09.06.2017г. - Информиране и консултиране за професионално развитие - презентиране на обявени работни места в региона, обслужван от ДБТ Ботевград и в други региони и изисквания за заемане на конкретните длъжности.
16.06.2017г. - Основни права и задължения по ЗНЗ. Информиране за обявени СРМ и условията за наемане.

ВЪВ ФИЛИАЛ ПРАВЕЦ
07.06.2017г. - Основни права и задължения по ЗНЗ. Информиране за обявени СРМ и условията за наемане.
15.06.2017г. - Информиране и консултиране за програми за заетост и условия за наемане.

Началните часове на срещите може да научите от трудовите посредници в дирекцията и филиалите й в Етрополе и Правец.


ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АТЕЛИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

В БОТЕВГРАД
06.06.2017г. - Документи за кандидатстване за работа - мотивационно писмо и автобиография.
08.06.2017г. - Eures мрежата и професионалната мобилност в Европа. 13.06.2017г. - Изграждане на личен професионален проект
15.06.2017г. - Източници на информация за СРМ.
20.06.2017г. - Как да търсим работа? Изграждане на поведенчески план.
22.06.2017г. - Изграждане на личен професионален проект.
27.06.2017г. - Документи за кандидатстване за работа - мотивационно писмо и автобиография

ВЪВ ФИЛИАЛ ЕТРОПОЛЕ
08.06.2017г. - (в ИРМ – с.Малки Искър) Документи за кандидатстване за работа - мотивационно писмо и автобиография.
14.06.2017г. - Как да се подготвя и представя добре на интервю за работа?

ВЪВ ФИЛИАЛ ПРАВЕЦ
09.06.2017г. – Как да се подготвя и представя добре на интервю за работа?.
20.06.2017г. - (в ИРМ – с.Видраре) Източници на информация за СРМ.


Началните часове на ателиетата може да научите от трудовите посредници в дирекцията и филиалите й в Етрополе и Правец.