Групови форми за професионално ориентиране

ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРУПОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

В БОТЕВГРАД – ЦЕНТЪР „РАБОТА”
04.08.2017г. - Информиране и консултиране на безработни лица без образование и с ниска квалификация за основни работодотели в региона, информиране за обявени от тях СРМ и условията за наемане.
07.08.2017г. - Основни права и задължения по ЗНЗ. Информиране за обявени СРМ и условията за наемане.
09.08.2017г. - Информиране и консултиране за професионално развитие - презентиране на обявени работни места в региона, обслужван от ДБТ Ботевград и в други региони и изисквания за заемане на конкретните длъжности.
14.08.2017г. Информационен ден с цел подпомагане трудовата интеграция на младежи с ниско образование и без квалификация.
16.08.2017г. - Основни права и задължения по ЗНЗ. Информиране за обявени СРМ и условията за наемане.
18.08.2017г. - Групово психологическо мотивиране за активно поведение на пазара на труда на продължително безработни лица.
22.08.2017г. - Информиране и консултиране зa професионално развитие - презентиране на СРМ в региона, обслужван от ДБТ Ботевград и в други региони и изисквания за заемане на конкретни длъжности.

ВЪВ ФИЛИАЛ ЕТРОПОЛЕ
17.08.2017г. - Информиране и консултиране на безработни лица за възможностите за включване в обучение за възрастни към БГЦПО.
24.08.2017г. - Основни права и задължения по ЗНЗ. Информиране за обявени СРМ и условията за наемане.
30.08.2017г. - Информиране и консултиране за програми за заетост и условия за наемане.

ВЪВ ФИЛИАЛ ПРАВЕЦ
02.08.2017г. - Информиране и консултиране за професионално развитие - презентиране на СРМ в региона, обслужван от ДБТ Ботевград и в други региони и изисквания за заемане на конкретни длъжности.
11.08.2017г. - Основни права и задължения по ЗНЗ. Информиране за обявени СРМ и условията за наемане.
22.08.2017г. - (в ИРМ – с. Осиковска Лакавица) Информиране и консултиране на безработни лица за начините за ефективно представяне пред работодател.

Началните часове на срещите може да научите от трудовите посредници в дирекцията и филиалите й в Етрополе и Правец.


ПЛАН-ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА АТЕЛИЕ ЗА ТЪРСЕНЕ НА РАБОТА

В БОТЕВГРАД
03.08.2017г. - Eures мрежата и професионалната мобилност в Европа
08.08.2017г. - Как да се подготвя и представя добре на интервю за работа?
10.08.2017г. - Eures мрежата и професионалната мобилност в Европа
17.08.2017г. - Как да се подготвя и представя добре на интервю за работа?
22.08.2017г. - Изграждане на личен професионален проект
24.08.2017г. - Как да търсим работа? Изграждане на поведенчески план.
29.08.2017г. - Документи за кандидатстване за работа - мотивационно писмо и автобиография.

ВЪВ ФИЛИАЛ ЕТРОПОЛЕ
16.08.2017г. - Изграждане на личен професионален проект
29.08.2017г. - Източници на информация за СРМ.

ВЪВ ФИЛИАЛ ПРАВЕЦ
07.08.2017г. – Как да търсим работа? Изграждане на поведенчески план
18.08.2017г. - Документи за кандидатстване за работа - мотивационно писмо и автобиографияНачалните часове на ателиетата може да научите от трудовите посредници в дирекцията и филиалите й в Етрополе и Правец.