Групови форми за професионално ориентиране

Началните часове на ателиетата може да научите от трудовите посредници в дирекцията и филиалите й в Етрополе и Правец.