Услуги за работодатели

Посредничеството на Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград за наемане на работна сила се осъществява без ограничение по отношение на адреса на регистрация на работодателя.
Ние предоставяме информация за:
♦ регистрирани търсещи работа лица – по определени професии, специалности, професионален опит, допълнителни умения и готовност за започване на работа;
♦ подходящи програми и мерки за заетост и обучение по НПДЗ – разясняване на условията и реда за кандидатстване;
♦ активни схеми от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – разясняване на условията и реда за кандидатстване;
♦ правата и задълженията в случай на възникване на масови уволнения на работници и/или служители;
♦ издаване на разрешения за наемане на работа на чужденци.