Предстоящи обучения

Предвиждат се обучения за:

Безработни лица чрез дейностите на Държавно предприятие „Българо-германски центрове за професионално обучение” за придобиване на професионална квалификация по професии, в т.ч. епизодично или слабо търсени на пазара на труда; обучения за придобиване на ключови компетентности, за които няма масово търсене.
Освен това през 2017г. ще се осъществяват обучения за заети и безработни лица по реда, предвиден в съответните схеми от Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси”.
По схемите „Обучения и заетост за младите хора” и „Обучения и заетост” се предвиждат обучения само за безработни лица. Докато по схема „Ваучери за заети лица” обученията са само за заети лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по-ниска степен на образование, като целят повишаване на квалификацията им. От страна на заетите лица се изсква 15% съфинансиране от стойността на обучението, съгласно чл.5 ал.3 от ПМС 280/2015г.


Кандидатстването за включване в обучения става с подаване на заявления от заетите и безработните лица.

Подробна информация за възможностите и стъпките за включване в обученията ще получите от експертите и специалистите в дирекцията и нейните филиали в Етрополе и Правец.