Полезни връзки

МТСП - www.mlsp.government.bg


Агенция по заетостта - www.az.government.bg


Агенция социално подпомагане - www.asp.government.bg


Национален осигурителен институт - www.noi.bg


Национална агенция приходи - www.nap.bg


Българо-германски център за професионално обучение - http://http://dp.bgcpo.bg


Портален сайт на Ботевград - botevgrad.com