Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите

Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите на микро и малки предприятия, че могат да подават заявки за обучения по ключови компетентности на заетия в тях персонал. Агенцията по заетостта финансира обучението до утвърдения максимален размер на средствата за обучение на едно лице.
Тази..

Виж повече