СЪОБЩЕНИЕ

В периода 24 май 2019г. - 16 август 2019г. се провежда публична консултация сред всички граждани и заинтересовани организации относно тяхното мнение за дейностите, извършвани от Европейския съюз от 2014г. насам за насърчаване и подобряване на заетостта на младите хора.
Събраната информация ще..

Виж повече
Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите

Дирекция „Бюро по труда” уведомява работодателите на микро и малки предприятия, че могат да подават заявки за обучения по ключови компетентности на заетия в тях персонал. Агенцията по заетостта финансира обучението до утвърдения максимален размер на средствата за обучение на едно лице.
Тази..

Виж повече