Възможност за работа в ДБТ-Ботевград

Агенцията по заетостта обявява подбор за свободно работно място за длъжността „Специалист, активиране” по процедура BG05M9OP001-1.017-0001-C01 „Готови за работа” с място на работа Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград.

Минимални изисквания:
- образование – средно;
- професионален опит – не се..

Виж повече
Открита е процедура за ползване на насърчителна мярка за заетост по чл. 51 отЗНЗ

Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград уведомява работодателите от общините Ботевград, Етрополе и Правец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец юли 2017г., както..

Виж повече
ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА” – БОТЕВГРАД ОРГАНИЗИРА ОБЩА ТРУДОВА БОРСА

На 21.06.2017г. (сряда) от 10.00 часа
в мултифункционалната зала на
Народно читалище „Тодор Пеев 1871”
в гр. Етрополе

Основна цел на борсата е осъществяване на контакти и обмяна на информация между търсещи работа лица и работодатели, както и възможност за директен подбор от..

Виж повече
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград уведомява кандидат-работодателите, подали заявки за участие в програма по Националния план за действие по заетостта - 2017г. и в насърчителни мерки за заетост и обучение от ЗНЗ, че Съветът за сътрудничество на свое заседание проведено през месец май 2017г...

Виж повече
За вас работодатели - процедури по програма и насърчителни мерки за заетост и обучение

Дирекция „Бюро по труда” - Ботевград уведомява работодателите от общините Ботевград, Етрополе и Правец, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програма и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през месец април 2017г.,..

Виж повече
Информационна среща със завършващи ученици в гр.Ботевград

Екип от трудов посредник и психолога от ДБТ-Ботевград посетиха Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. проф. д-р Асен Златаров” - Ботевград.
В срещата взеха участие 45 завършващи ученици от 12 клас. Целта на тази среща бе да ориентира младите хора в действията им за постигане на успешна..

Виж повече
Информационна среща между студенти в МБВУ и работодател от туристическия бранш

Във връзка със сключено споразумение между Агенция по заетостта и Международно Висше Бизнес Училище – Ботевград за сътрудничество и съвместна дейност, трудови посредници от Дирекция „Бюро по труда” – Ботевград организираха в училището среща на представители на фирма от туристическия бранш със..

Виж повече
« назад123напред »