Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец СЕПТЕМВРИ 2018г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 4,92%
Брой регистрирани безработни лица - 747
в т.ч. - жени - 443
- мъже - 304
сред тях с намалена работоспособност - 76
Брой регистрирани по възраст - 747
- до 24 години - 31
- от 25 до 29 години - 77
- от 30 до 44 години - 298
- от 45 до 49 години - 83
- над 50 години - 258
Брой регистрирани по образование - 747
- с висше - 78
- със средно - 322
- с основно - 122
- с начално - 102
- без образование - 123
Брой регистрирани без специалност и професия - 394
Трайно безработни лица - 206
Представители на уязвими етнически групи - 316


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 14,47%
Брой регистрирани безработни лица - 444
в т.ч. - жени - 197
- мъже - 247
сред тях с намалена работоспособност - 18
Брой регистрирани по възраст - 444
- до 24 години - 41
- от 25 до 29 години - 44
- от 30 до 44 години - 171
- от 45 до 49 години - 38
- над 50 години - 150
Брой регистрирани по образование - 444
- с висше - 13
- със средно - 100
- с основно - 125
- с начално - 38
- без образование - 168
Брой регистрирани без специалност и професия - 364
Трайно безработни лица - 261
Представители на уязвими етнически групи - 308


ЗА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 5,94%
Брой регистрирани безработни лица - 330
в т.ч. - жени - 187
- мъже - 143
сред тях с намалена работоспособност - 35
Брой регистрирани по възраст - 330
- до 24 години - 24
- от 25 до 29 години - 39
- от 30 до 44 години - 127
- от 45 до 49 години - 32
- над 50 години - 108
Брой регистрирани по образование - 330
- с висше - 31
- със средно - 139
- с основно - 64
- с начално - 22
- без образование - 74
Брой регистрирани без специалност и професия - 191
Трайно безработни лица - 109
Представители на уязвими етнически групи - 100 
Топ новини