Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец ЮНИ 2018г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 5,21%
Брой регистрирани безработни лица - 791
в т.ч. - жени - 458
- мъже - 333
сред тях с намалена работоспособност - 62
Брой регистрирани по възраст - 791
- до 24 години - 33
- от 25 до 29 години - 80
- от 30 до 44 години - 327
- от 45 до 49 години - 92
- над 50 години - 259
Брой регистрирани по образование - 791
- с висше - 90
- със средно - 341
- с основно - 124
- с начално - 94
- без образование - 142
Брой регистрирани без специалност и професия - 413
Трайно безработни лица - 213
Представители на уязвими етнически групи - 316


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 15,35%
Брой регистрирани безработни лица - 471
в т.ч. - жени - 218
- мъже - 253
сред тях с намалена работоспособност - 15
Брой регистрирани по възраст - 471
- до 24 години - 43
- от 25 до 29 години - 50
- от 30 до 44 години - 181
- от 45 до 49 години - 47
- над 50 години - 150
Брой регистрирани по образование - 471
- с висше - 16
- със средно - 102
- с основно - 136
- с начално - 36
- без образование - 181
Брой регистрирани без специалност и професия - 389
Трайно безработни лица - 282
Представители на уязвими етнически групи - 323


ЗА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 6,49%
Брой регистрирани безработни лица - 361
в т.ч. - жени - 187
- мъже - 174
сред тях с намалена работоспособност - 34
Брой регистрирани по възраст - 361
- до 24 години - 22
- от 25 до 29 години - 44
- от 30 до 44 години - 138
- от 45 до 49 години - 41
- над 50 години - 116
Брой регистрирани по образование - 361
- с висше - 29
- със средно - 151
- с основно - 71
- с начално - 29
- без образование - 81
Брой регистрирани без специалност и професия - 211
Трайно безработни лица - 126
Представители на уязвими етнически групи - 112