Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец АПРИЛ 2018г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 5,64%
Брой регистрирани безработни лица - 857
в т.ч. - жени - 483
- мъже - 374
сред тях с намалена работоспособност - 70
Брой регистрирани по възраст - 857
- до 24 години - 46
- от 25 до 29 години - 91
- от 30 до 44 години - 339
- от 45 до 49 години - 96
- над 50 години - 285
Брой регистрирани по образование - 857
- с висше - 95
- със средно - 371
- с основно - 142
- с начално - 105
- без образование - 144
Брой регистрирани без специалност и професия - 451
Трайно безработни лица - 225
Представители на уязвими етнически групи - 355


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 16,69%
Брой регистрирани безработни лица - 512
в т.ч. - жени - 234
- мъже - 278
сред тях с намалена работоспособност - 17
Брой регистрирани по възраст - 512
- до 24 години - 43
- от 25 до 29 години - 56
- от 30 до 44 години - 202
- от 45 до 49 години - 53
- над 50 години - 158
Брой регистрирани по образование - 512
- с висше - 18
- със средно - 112
- с основно - 156
- с начално - 42
- без образование - 184
Брой регистрирани без специалност и професия - 420
Трайно безработни лица - 304
Представители на уязвими етнически групи - 360


ЗА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 7,47%
Брой регистрирани безработни лица - 415
в т.ч. - жени - 218
- мъже - 197
сред тях с намалена работоспособност - 30
Брой регистрирани по възраст - 415
- до 24 години - 28
- от 25 до 29 години - 52
- от 30 до 44 години - 159
- от 45 до 49 години - 52
- над 50 години - 124
Брой регистрирани по образование - 415
- с висше - 34
- със средно - 180
- с основно - 79
- с начално - 38
- без образование - 84
Брой регистрирани без специалност и професия - 236
Трайно безработни лица - 132
Представители на уязвими етнически групи - 130 
Топ новини