Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец ОКТОМВРИ 2017г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 5,90%
Брой регистрирани безработни лица - 896
в т.ч. - жени - 514
- мъже - 382
сред тях с намалена работоспособност - 73
Брой регистрирани по възраст - 896
- до 24 години - 55
- от 25 до 29 години - 93
- от 30 до 44 години - 353
- от 45 до 49 години - 96
- над 50 години - 299
Брой регистрирани по образование - 896
- с висше - 92
- със средно - 373
- с основно - 148
- с начално - 117
- без образование - 166
Брой регистрирани без специалност и професия - 491
Трайно безработни лица - 257
Представители на уязвими етнически групи - 379


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 18,22%
Брой регистрирани безработни лица - 559
в т.ч. - жени - 260
- мъже - 299
сред тях с намалена работоспособност - 13
Брой регистрирани по възраст - 559
- до 24 години - 61
- от 25 до 29 години - 59
- от 30 до 44 години - 219
- от 45 до 49 години - 55
- над 50 години - 165
Брой регистрирани по образование - 559
- с висше - 16
- със средно - 123
- с основно - 167
- с начално - 39
- без образование - 214
Брой регистрирани без специалност и професия - 465
Трайно безработни лица - 334
Представители на уязвими етнически групи - 392


В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 6,78%
Брой регистрирани безработни лица - 377
в т.ч. - жени - 191
- мъже - 186
сред тях с намалена работоспособност - 23
Брой регистрирани по възраст - 377
- до 24 години - 21
- от 25 до 29 години - 41
- от 30 до 44 години - 154
- от 45 до 49 години - 47
- над 50 години - 114
Брой регистрирани по образование - 377
- с висше - 30
- със средно - 176
- с основно - 62
- с начално - 29
- без образование - 80
Брой регистрирани без специалност и професия - 210
Трайно безработни лица - 133
Представители на уязвими етнически групи - 117