Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец НОЕМВРИ 2019г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 4,59%
Брой регистрирани безработни лица - 697
в т.ч. - жени - 426
- мъже - 271
сред тях с намалена работоспособност - 64
Брой регистрирани по възраст - 697
- до 24 години - 41
- от 25 до 29 години - 64
- от 30 до 44 години - 295
- от 45 до 49 години - 80
- над 50 години - 217
Брой регистрирани по образование - 697
- с висше - 103
- със средно - 331
- с основно - 89
- с начално - 102
- без образование - 72
Брой регистрирани без специалност и професия - 318
Трайно безработни лица - 138
Представители на уязвими етнически групи - 289


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 13,49%
Брой регистрирани безработни лица - 414
в т.ч. - жени - 206
- мъже - 208
сред тях с намалена работоспособност - 17
Брой регистрирани по възраст - 414
- до 24 години - 40
- от 25 до 29 години - 36
- от 30 до 44 години - 166
- от 45 до 49 години - 48
- над 50 години - 124
Брой регистрирани по образование - 414
- с висше - 16
- със средно - 87
- с основно - 118
- с начално - 48
- без образование - 145
Брой регистрирани без специалност и професия - 337
Трайно безработни лица - 170
Представители на уязвими етнически групи - 293


ЗА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 5,61%
Брой регистрирани безработни лица - 312
в т.ч. - жени - 174
- мъже - 138
сред тях с намалена работоспособност - 26
Брой регистрирани по възраст - 312
- до 24 години - 16
- от 25 до 29 години - 34
- от 30 до 44 години - 116
- от 45 до 49 години - 39
- над 50 години - 107
Брой регистрирани по образование - 312
- с висше - 20
- със средно - 128
- с основно - 67
- с начално - 27
- без образование - 70
Брой регистрирани без специалност и професия - 190
Трайно безработни лица - 113
Представители на уязвими етнически групи - 84