Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец ЮНИ 2017г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 6,87%
Брой регистрирани безработни лица - 1043
в т.ч. - жени - 561
- мъже - 482
сред тях с намалена работоспособност - 72
Брой регистрирани по възраст - 1043
- до 24 години - 67
- от 25 до 29 години - 99
- от 30 до 44 години - 407
- от 45 до 49 години - 120
- над 50 години - 350
Брой регистрирани по образование - 1043
- с висше - 117
- със средно - 478
- с основно - 147
- с начално - 132
- без образование - 169
Брой регистрирани без специалност и професия - 501
Трайно безработни лица - 311
Представители на уязвими етнически групи - 424


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 19,10%
Брой регистрирани безработни лица - 586
в т.ч. - жени - 268
- мъже - 318
сред тях с намалена работоспособност - 10
Брой регистрирани по възраст - 586
- до 24 години - 56
- от 25 до 29 години - 66
- от 30 до 44 години - 221
- от 45 до 49 години - 63
- над 50 години - 180
Брой регистрирани по образование - 586
- с висше - 10
- със средно - 125
- с основно - 179
- с начално - 46
- без образование - 226
Брой регистрирани без специалност и професия - 485
Трайно безработни лица - 366
Представители на уязвими етнически групи - 415


В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 7,99%
Брой регистрирани безработни лица - 444
в т.ч. - жени - 228
- мъже - 216
сред тях с намалена работоспособност - 34
Брой регистрирани по възраст - 444
- до 24 години - 25
- от 25 до 29 години - 51
- от 30 до 44 години - 158
- от 45 до 49 години - 59
- над 50 години - 151
Брой регистрирани по образование - 444
- с висше - 33
- със средно - 207
- с основно - 88
- с начално - 30
- без образование - 86
Брой регистрирани без специалност и професия - 248
Трайно безработни лица - 180
Представители на уязвими етнически групи - 123