Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец МАРТ 2019г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 5,10%
Брой регистрирани безработни лица - 775
в т.ч. - жени - 467
- мъже - 308
сред тях с намалена работоспособност - 77
Брой регистрирани по възраст - 775
- до 24 години - 47
- от 25 до 29 години - 78
- от 30 до 44 години - 288
- от 45 до 49 години - 82
- над 50 години - 280
Брой регистрирани по образование - 775
- с висше - 89
- със средно - 369
- с основно - 117
- с начално - 97
- без образование - 103
Брой регистрирани без специалност и професия - 378
Трайно безработни лица - 164
Представители на уязвими етнически групи - 286


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 14,41%
Брой регистрирани безработни лица - 442
в т.ч. - жени - 194
- мъже - 248
сред тях с намалена работоспособност - 22
Брой регистрирани по възраст - 442
- до 24 години - 46
- от 25 до 29 години - 40
- от 30 до 44 години - 160
- от 45 до 49 години - 47
- над 50 години - 149
Брой регистрирани по образование - 442
- с висше - 19
- със средно - 102
- с основно - 136
- с начално - 36
- без образование - 149
Брой регистрирани без специалност и професия - 346
Трайно безработни лица - 217
Представители на уязвими етнически групи - 274


ЗА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 7,25%
Брой регистрирани безработни лица - 403
в т.ч. - жени - 239
- мъже - 164
сред тях с намалена работоспособност - 40
Брой регистрирани по възраст - 403
- до 24 години - 24
- от 25 до 29 години - 35
- от 30 до 44 години - 143
- от 45 до 49 години - 51
- над 50 години - 150
Брой регистрирани по образование - 403
- с висше - 29
- със средно - 197
- с основно - 77
- с начално - 28
- без образование - 72
Брой регистрирани без специалност и професия - 216
Трайно безработни лица - 109
Представители на уязвими етнически групи - 88