Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец ЮНИ 2019г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 4,83%
Брой регистрирани безработни лица - 734
в т.ч. - жени - 450
- мъже - 284
сред тях с намалена работоспособност - 75
Брой регистрирани по възраст - 734
- до 24 години - 42
- от 25 до 29 години - 75
- от 30 до 44 години - 294
- от 45 до 49 години - 75
- над 50 години - 248
Брой регистрирани по образование - 734
- с висше - 98
- със средно - 371
- с основно - 87
- с начално - 87
- без образование - 91
Брой регистрирани без специалност и професия - 335
Трайно безработни лица - 148
Представители на уязвими етнически групи - 268


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 13,30%
Брой регистрирани безработни лица - 408
в т.ч. - жени - 180
- мъже - 228
сред тях с намалена работоспособност - 22
Брой регистрирани по възраст - 408
- до 24 години - 42
- от 25 до 29 години - 39
- от 30 до 44 години - 156
- от 45 до 49 години - 39
- над 50 години - 132
Брой регистрирани по образование - 408
- с висше - 15
- със средно - 90
- с основно - 125
- с начално - 40
- без образование - 138
Брой регистрирани без специалност и професия - 332
Трайно безработни лица - 182
Представители на уязвими етнически групи - 264


ЗА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 6,21%
Брой регистрирани безработни лица - 345
в т.ч. - жени - 199
- мъже - 146
сред тях с намалена работоспособност - 30
Брой регистрирани по възраст - 345
- до 24 години - 19
- от 25 до 29 години - 32
- от 30 до 44 години - 128
- от 45 до 49 години - 37
- над 50 години - 129
Брой регистрирани по образование - 345
- с висше - 25
- със средно - 149
- с основно - 70
- с начално - 31
- без образование - 70
Брой регистрирани без специалност и професия - 203
Трайно безработни лица - 111
Представители на уязвими етнически групи - 94