Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец АВГУСТ 2017г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 6,57%
Брой регистрирани безработни лица - 997
в т.ч. - жени - 571
- мъже - 426
сред тях с намалена работоспособност - 78
Брой регистрирани по възраст - 997
- до 24 години - 64
- от 25 до 29 години - 101
- от 30 до 44 години - 383
- от 45 до 49 години - 109
- над 50 години - 340
Брой регистрирани по образование - 997
- с висше - 117
- със средно - 427
- с основно - 148
- с начално - 133
- без образование - 172
Брой регистрирани без специалност и професия - 513
Трайно безработни лица - 284
Представители на уязвими етнически групи - 418


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 18,90%
Брой регистрирани безработни лица - 580
в т.ч. - жени - 263
- мъже - 317
сред тях с намалена работоспособност - 11
Брой регистрирани по възраст - 580
- до 24 години - 57
- от 25 до 29 години - 61
- от 30 до 44 години - 226
- от 45 до 49 години - 63
- над 50 години - 173
Брой регистрирани по образование - 580
- с висше - 13
- със средно - 127
- с основно - 166
- с начално - 47
- без образование - 227
Брой регистрирани без специалност и професия - 480
Трайно безработни лица - 355
Представители на уязвими етнически групи - 412


В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 7,74%
Брой регистрирани безработни лица - 430
в т.ч. - жени - 219
- мъже - 211
сред тях с намалена работоспособност - 33
Брой регистрирани по възраст - 430
- до 24 години - 23
- от 25 до 29 години - 47
- от 30 до 44 години - 161
- от 45 до 49 години - 58
- над 50 години - 141
Брой регистрирани по образование - 430
- с висше - 35
- със средно - 205
- с основно - 76
- с начално - 26
- без образование - 88
Брой регистрирани без специалност и професия - 236
Трайно безработни лица - 178
Представители на уязвими етнически групи - 124 
Топ новини