Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец АВГУСТ 2019г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 4,67%
Брой регистрирани безработни лица - 709
в т.ч. - жени - 440
- мъже - 269
сред тях с намалена работоспособност - 66
Брой регистрирани по възраст - 709
- до 24 години - 47
- от 25 до 29 години - 62
- от 30 до 44 години - 301
- от 45 до 49 години - 65
- над 50 години - 234
Брой регистрирани по образование - 709
- с висше - 120
- със средно - 330
- с основно - 85
- с начално - 91
- без образование - 83
Брой регистрирани без специалност и професия - 321
Трайно безработни лица - 144
Представители на уязвими етнически групи - 265


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 13,82%
Брой регистрирани безработни лица - 424
в т.ч. - жени - 198
- мъже - 226
сред тях с намалена работоспособност - 21
Брой регистрирани по възраст - 424
- до 24 години - 39
- от 25 до 29 години - 38
- от 30 до 44 години - 167
- от 45 до 49 години - 48
- над 50 години - 132
Брой регистрирани по образование - 424
- с висше - 20
- със средно - 92
- с основно - 118
- с начално - 43
- без образование - 151
Брой регистрирани без специалност и професия - 332
Трайно безработни лица - 170
Представители на уязвими етнически групи - 284


ЗА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 6,01%
Брой регистрирани безработни лица - 334
в т.ч. - жени - 197
- мъже - 137
сред тях с намалена работоспособност - 27
Брой регистрирани по възраст - 334
- до 24 години - 21
- от 25 до 29 години - 31
- от 30 до 44 години - 122
- от 45 до 49 години - 41
- над 50 години - 119
Брой регистрирани по образование - 334
- с висше - 24
- със средно - 151
- с основно - 67
- с начално - 21
- без образование - 71
Брой регистрирани без специалност и професия - 194
Трайно безработни лица - 112
Представители на уязвими етнически групи - 87