Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец ФЕВРУАРИ 2019г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 5,07%
Брой регистрирани безработни лица - 770
в т.ч. - жени - 470
- мъже - 300
сред тях с намалена работоспособност - 72
Брой регистрирани по възраст - 770
- до 24 години - 46
- от 25 до 29 години - 69
- от 30 до 44 години - 298
- от 45 до 49 години - 81
- над 50 години - 276
Брой регистрирани по образование - 770
- с висше - 82
- със средно - 359
- с основно - 124
- с начално - 105
- без образование - 100
Брой регистрирани без специалност и професия - 393
Трайно безработни лица - 168
Представители на уязвими етнически групи - 308


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 14,47%
Брой регистрирани безработни лица - 444
в т.ч. - жени - 197
- мъже - 247
сред тях с намалена работоспособност - 21
Брой регистрирани по възраст - 444
- до 24 години - 42
- от 25 до 29 години - 43
- от 30 до 44 години - 157
- от 45 до 49 години - 42
- над 50 години - 154
Брой регистрирани по образование - 444
- с висше - 19
- със средно - 92
- с основно - 136
- с начално - 33
- без образование - 163
Брой регистрирани без специалност и професия - 360
Трайно безработни лица - 229
Представители на уязвими етнически групи - 304


ЗА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 7,48%
Брой регистрирани безработни лица - 416
в т.ч. - жени - 248
- мъже - 168
сред тях с намалена работоспособност - 39
Брой регистрирани по възраст - 416
- до 24 години - 23
- от 25 до 29 години - 33
- от 30 до 44 години - 147
- от 45 до 49 години - 55
- над 50 години - 158
Брой регистрирани по образование - 416
- с висше - 32
- със средно - 207
- с основно - 78
- с начално - 26
- без образование - 73
Брой регистрирани без специалност и професия - 218
Трайно безработни лица - 115
Представители на уязвими етнически групи - 94