Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец ЯНУАРИ 2018г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 5,87%
Брой регистрирани безработни лица - 892
в т.ч. - жени - 512
- мъже - 380
сред тях с намалена работоспособност - 65
Брой регистрирани по възраст - 892
- до 24 години - 46
- от 25 до 29 години - 107
- от 30 до 44 години - 351
- от 45 до 49 години - 101
- над 50 години - 287
Брой регистрирани по образование - 892
- с висше - 99
- със средно - 391
- с основно - 140
- с начално - 104
- без образование - 158
Брой регистрирани без специалност и професия - 460
Трайно безработни лица - 236
Представители на уязвими етнически групи - 358


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 17,76%
Брой регистрирани безработни лица - 545
в т.ч. - жени - 255
- мъже - 290
сред тях с намалена работоспособност - 17
Брой регистрирани по възраст - 545
- до 24 години - 45
- от 25 до 29 години - 58
- от 30 до 44 години - 216
- от 45 до 49 години - 59
- над 50 години - 167
Брой регистрирани по образование - 545
- с висше - 23
- със средно - 144
- с основно - 158
- с начално - 38
- без образование - 182
Брой регистрирани без специалност и професия - 421
Трайно безработни лица - 298
Представители на уязвими етнически групи - 345


В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 7,54%
Брой регистрирани безработни лица - 419
в т.ч. - жени - 231
- мъже - 188
сред тях с намалена работоспособност - 22
Брой регистрирани по възраст - 419
- до 24 години - 22
- от 25 до 29 години - 50
- от 30 до 44 години - 165
- от 45 до 49 години - 52
- над 50 години - 130
Брой регистрирани по образование - 419
- с висше - 43
- със средно - 187
- с основно - 76
- с начално - 33
- без образование - 80
Брой регистрирани без специалност и професия - 228
Трайно безработни лица - 123
Представители на уязвими етнически групи - 120