Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец ЯНУАРИ 2019г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 4,93%
Брой регистрирани безработни лица - 749
в т.ч. - жени - 438
- мъже - 311
сред тях с намалена работоспособност - 73
Брой регистрирани по възраст - 749
- до 24 години - 44
- от 25 до 29 години - 69
- от 30 до 44 години - 285
- от 45 до 49 години - 77
- над 50 години - 277
Брой регистрирани по образование - 749
- с висше - 82
- със средно - 346
- с основно - 121
- с начално - 103
- без образование - 97
Брой регистрирани без специалност и професия - 377
Трайно безработни лица - 170
Представители на уязвими етнически групи - 296


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 14,44%
Брой регистрирани безработни лица - 443
в т.ч. - жени - 200
- мъже - 243
сред тях с намалена работоспособност - 24
Брой регистрирани по възраст - 443
- до 24 години - 42
- от 25 до 29 години - 43
- от 30 до 44 години - 157
- от 45 до 49 години - 42
- над 50 години - 154
Брой регистрирани по образование - 443
- с висше - 19
- със средно - 92
- с основно - 136
- с начално - 33
- без образование - 163
Брой регистрирани без специалност и професия - 360
Трайно безработни лица - 229
Представители на уязвими етнически групи - 304


ЗА ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 7,72%
Брой регистрирани безработни лица - 429
в т.ч. - жени - 255
- мъже - 174
сред тях с намалена работоспособност - 33
Брой регистрирани по възраст - 429
- до 24 години - 25
- от 25 до 29 години - 32
- от 30 до 44 години - 157
- от 45 до 49 години - 55
- над 50 години - 160
Брой регистрирани по образование - 429
- с висше - 34
- със средно - 216
- с основно - 76
- с начално - 27
- без образование - 76
Брой регистрирани без специалност и професия - 227
Трайно безработни лица - 111
Представители на уязвими етнически групи - 97