Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец ФЕВРУАРИ 2018г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 5,81%
Брой регистрирани безработни лица - 882
в т.ч. - жени - 508
- мъже - 374
сред тях с намалена работоспособност - 68
Брой регистрирани по възраст - 882
- до 24 години - 42
- от 25 до 29 години - 105
- от 30 до 44 години - 342
- от 45 до 49 години - 102
- над 50 години - 291
Брой регистрирани по образование - 882
- с висше - 95
- със средно - 402
- с основно - 137
- с начално - 102
- без образование - 146
Брой регистрирани без специалност и професия - 451
Трайно безработни лица - 226
Представители на уязвими етнически групи - 352


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 17,70%
Брой регистрирани безработни лица - 543
в т.ч. - жени - 252
- мъже - 291
сред тях с намалена работоспособност - 14
Брой регистрирани по възраст - 543
- до 24 години - 43
- от 25 до 29 години - 60
- от 30 до 44 години - 219
- от 45 до 49 години - 56
- над 50 години - 165
Брой регистрирани по образование - 543
- с висше - 21
- със средно - 146
- с основно - 158
- с начално - 41
- без образование - 177
Брой регистрирани без специалност и професия - 422
Трайно безработни лица - 300
Представители на уязвими етнически групи - 362


В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 7,32%
Брой регистрирани безработни лица - 407
в т.ч. - жени - 225
- мъже - 182
сред тях с намалена работоспособност - 23
Брой регистрирани по възраст - 407
- до 24 години - 24
- от 25 до 29 години - 47
- от 30 до 44 години - 155
- от 45 до 49 години - 53
- над 50 години - 126
Брой регистрирани по образование - 407
- с висше - 32
- със средно - 184
- с основно - 79
- с начално - 37
- без образование - 75
Брой регистрирани без специалност и професия - 230
Трайно безработни лица - 122
Представители на уязвими етнически групи - 120