Данни за състоянието на безработицата в региона, обслужван от Дирекцията

Показатели по общини за месец АПРИЛ 2017г.:


ЗА ОБЩИНА БОТЕВГРАД

Равнище на безработица - 7,57%
Брой регистрирани безработни лица - 1150
в т.ч. - жени - 591
- мъже - 559
сред тях с намалена работоспособност - 75
Брой регистрирани по възраст - 1150
- до 24 години - 81
- от 25 до 29 години - 110
- от 30 до 44 години - 444
- от 45 до 49 години - 136
- над 50 години - 379
Брой регистрирани по образование - 1150
- с висше - 114
- със средно - 548
- с основно - 174
- с начално - 142
- без образование - 172
Брой регистрирани без специалност и професия - 554
Трайно безработни лица - 319
Представители на уязвими етнически групи - 417


ЗА ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Равнище на безработица - 20,18%
Брой регистрирани безработни лица - 619
в т.ч. - жени - 276
- мъже - 343
сред тях с намалена работоспособност - 10
Брой регистрирани по възраст - 619
- до 24 години - 58
- от 25 до 29 години - 73
- от 30 до 44 години - 228
- от 45 до 49 години - 64
- над 50 години - 196
Брой регистрирани по образование - 619
- с висше - 13
- със средно - 135
- с основно - 193
- с начално - 31
- без образование - 247
Брой регистрирани без специалност и професия - 508
Трайно безработни лица - 375
Представители на уязвими етнически групи - 415


В ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ

Равнище на безработица - 8,31%
Брой регистрирани безработни лица - 462
в т.ч. - жени - 235
- мъже - 227
сред тях с намалена работоспособност - 34
Брой регистрирани по възраст - 462
- до 24 години - 24
- от 25 до 29 години - 54
- от 30 до 44 години - 162
- от 45 до 49 години - 60
- над 50 години - 162
Брой регистрирани по образование - 462
- с висше - 35
- със средно - 209
- с основно - 90
- с начално - 48
- без образование - 80
Брой регистрирани без специалност и професия - 258
Трайно безработни лица - 189
Представители на уязвими етнически групи - 126