Дирекция "Бюро по труда" - Ботевград разполага с финансови средства за сключване на договори за стимулиране на мобилността

Насърчаване на териториалната мобилност:
- за ежедневни транспортни разходи от и до местоработата - до 50% от действително направените разходи за период до 6 месеца, необходим е сключен трудов договор за поне 6-месечна заетост;
- транспортни разходи за представяне пред работодател - еднократно (до 102 лв.) (чл. 42, ал.2 от ЗНЗ)
Общо по мярката - 523 лева